Начало Социална отговорност

Ценностите, които Адвокатско дружество ГЮРОВ и РИЗОВ следва при провеждане на своята политика за социална отговорност, са:

  • Съпричастност;
  • Доверие;
  • Отговорност;
  • Партньорство.

Цялостната стратегия за социална отговорност на Адвокатско дружество ГЮРОВ и РИЗОВ включва:

  • работната среда – Дружеството осигурява подходяща работна среда за своите служители и по такъв начин им осигурява възможност да проявят своите потенциал и мотивация;

  • околната среда – Дружестовото изпълнява своите дейности по начин, който опазва околната среда, като намалява своите разходи за електроенергия и предава за рециклиране материалите, които използва в работата си;

  • Дружеството инвестира в социалното и икономическо развитие на страната – като работи ефективно, Дружеството създава благоприятни условия за своите клиенти, партньори, съдружници, служители, държава. Дружестовото създава заетост, финансира и подкрепя инициативи, плаща данъци. Дружеството работи активно и за изграждане на социална ангажираност сред своите служители.

Ценностите, които Адвокатско дружество ГЮРОВ и РИЗОВ изповядва, са заложени в управлението на дружеството още от създаването му.

 
Адвокатско дружество ГЮРОВ и РИЗОВ