Начало Клиенти

Наши клиенти са много небанкови финансови институции, частни инвестиционни фондове, публични компании и други мултинационални и български търговски дружества.

Етичният кодекс на адвоката, приет с Решение № 324 на Висшия адвокатски съвет от 08.07.2005 г., ни забранява да обявяваме имената на своите клиенти.

 
Адвокатско дружество ГЮРОВ и РИЗОВ